WARUNKI GWARANCJI

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Przebojowa Kuchnia Wiesława Nowosad oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo – Usługowe Przebojowe Meble Ewelina Kozyrska  zapewniają  Kupującemu wysoką jakość i prawidłowe funkcjonowanie mebli wykonanych na indywidualne zamówienie Kupującego –zgodnie z warunkami zawartej pomiędzy stronami umowy. W przypadku wystąpienia wady Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Przebojowa Kuchnia Wiesława Nowosad oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo – Usługowe Przebojowe Meble Ewelina Kozyrska zobowiązuje się do świadczenia gwarancyjnego w okresie 24 miesięcy od dnia zakończenia montażu mebli, pod warunkiem dotrzymania przez Kupującego z określonych zasad użytkowania i wykorzystywania mebli zgodnie z ich przeznaczeniem.

 1. Reklamacje należy składać telefonicznie pod numerem telefonu 607-701-390, a następnie mailowo na adres: kontakt@przebojowakuchnia.org.
 2. W przypadku gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest według oceny gwaranta usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie realizowane w drodze naprawy.
 3. Jeżeli charakter wady nie wymaga jej usuwania w warunkach fabrycznych, naprawę wykonuje się u Kupującego.
 4. W przypadku konieczności naprawy w warunkach fabrycznych zastrzega się wymontowanie elementu na czas naprawy, a gdy wymontowanie detalu uniemożliwi eksploatację kuchni, wmontowany zostanie element zastępczy.
 5. W przypadku gdy wada jest nieusuwalna załatwienie reklamacji nastąpi przez wymianę reklamowanego elementu kuchni na element wolny od wad.
 6. Reklamacje będą załatwiane w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia, gdy wada jest możliwa do usunięcia bez naprawy fabrycznej lub przez wymianę elementów nie wymagających wysłania przez producenta.
 7. W przypadku gdy niezbędne jest dodatkowe sprawdzenie zasadności reklamacji lub sprawdzenie nowego towaru termin na usunięcie wady może ulec wydłużeniu
 8. Wady jawne polegające na uszkodzeniach mechanicznych lub niezgodności kolorystycznej elementów kuchni Kupujący zobowiązany jest zgłosić do chwili podpisania protokołu odbioru mebli. Nie zgłoszenie reklamacji w powyższym terminie zostanie uznane jako akceptację stanu dostarczonych mebli.
 9. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, w przypadku gdy przedstawiciel Gwaranta zgłosił się u Kupującego w uzgodnionym terminie celem dokonania oględzin lub załatwienia reklamacji, a nie mógł tej czynności dokonać z przyczyn leżących po stronie Kupującego.
 10. Jeżeli Kupujący dwukrotnie uniemożliwił dokonanie oględzin lub naprawy uważa się, że odstąpił od wszelkich roszczeń.
 11. Gwarancją nie są objęte różnice ilościowe bądź jakościowe oraz wady widoczne (np. uszkodzenia, rysy, pęknięcia, odkształcenia), które powinny być ujawnione w momencie dostarczenia mebli i nie zostały zgłoszone przed podpisaniem odbioru mebli.
 12. Usterki powierzchni nieistotne dla użytkownika kuchni i całkowicie niewidoczne po zamontowaniu zabudowy nie mogą być podstawą roszczeń gwarancyjnych.
 13. Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia mebli kuchennych wynikłe z :
  1. niewłaściwego przechowywania mebli przez Kupującego po zakończeniu montażu mebli,
  2. użytkowania mebli i urządzeń niezgodnego z zasadami określonymi przez producentów,
  3. braku konserwacji lub użycia niewłaściwych środków konserwujących,
  4. odbarwienia frontów wystawionych na bezpośrednie i długotrwałe działanie promieni słonecznych,
  5. uszkodzenia mechanicznego (uderzenia, otarcia itp.),
  6. długotrwałego kontaktu z wodą (zalanie),
  7. długotrwałego działania niskiej temperatury (poniżej +15°C),
  8. długotrwałego działania wysokiej temperatury (powyżej +30°C),
  9. bezpośredniego zetknięcia z ogniem lub silnie rozgrzanym przedmiotem,
  10. nadmiernego przeciążenia,
  11. samodzielnego demontażu i montażu przez Klienta.
 14. Gdy wada zostanie uznana za podlegającą gwarancji, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Przebojowa Kuchnia Wiesława Nowosad lub Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handowo – Usługowe Przebojowe Meble Ewelina Kozyrska  zobowiązuje się do jej bezpłatnego usunięcia w najkrótszym możliwym terminie.
 15. Wady nie objęte gwarancją będą usuwane odpłatnie.
 16. Roszczeniom reklamacyjnym nie podlegają właściwości charakterystyczne dla użytych materiałów jak np. w przypadku drewna lub okleiny naturalnej ich usłojenia, zróżnicowana struktura lub naturalne przebarwienie, a także niewielkie rozbieżności kolorystyczne w stosunku do prezentowanych prototypów.
 17. Usługom serwisowym nie podlegają proste czynności, które użytkownik może wykonać we własnym zakresie np. wymiany żarówki, regulacja zawiasów, dokręcenia poluzowanej śruby, usunięcia zabrudzeń itp.
 18. Część oferowanych frontów meblowych wykonanych jest z drewna litego i okleiny naturalnej. Cechami drewna są niejednolitość faktury, zróżnicowana struktura, przebarwienia oraz sęczki. Te charakterystyczne właściwości dla materiału pochodzenia naturalnego, odróżniają drewno od tworzyw wytwarzanych sztucznie i nie mogą być przedmiotem reklamacji.
 19. Obrzeża PCV mogą odbiegać strukturą i odcieniem od płyt wiórowych laminowanych używanych do produkcji naszych mebli, co jest spowodowane używanymi przez producentów technologiami.
 20. Z powodów niezależnych od Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Przebojowa Kuchnia Wiesława Nowosad oraz Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo – Usługowego Przebojowe Meble Ewelina Kozyrska, niektóre elementy takie jak np. kolor czy rodzaj blatu lub frontu może zostać wycofany ze sprzedaży przez producenta. W takim przypadku (przy reklamacji uznanej), Klient ma prawo wybrać substytucyjny materiał z aktualnej oferty naszej firmy.